MSCDN logo Ostroleka

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

 • Erasmus+
  Erasmus+

  erasmus plus logo"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne

  Czytaj więcej...
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradców metodycznych
  Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradców metodycznych

  Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli.

  Czytaj więcej...

 • Warsztat Konstruktorów Marzeń 2020
  Warsztat Konstruktorów Marzeń 2020

  Do 8 marca 2020r., można zgłosić uczestnictwo w konkursie grantowym „Warsztat Konstruktorów Marzeń 2020”, ogłoszonym przez CN Kopernik. Do udziału zachęcamy opiekunów z uczniami (8-19lat). Autorzy najlepszych projektów otrzymają środki (do 3500 zł). na wyposażenie mobilnego warsztatu. Najciekawsze konstrukcje zostaną zaprezentowane na Festiwalu Przemiany 2020, który odbędzie się w październiku 2020r. w Warszawie. Regulamin i szczegóły

 • IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem: #KreaTYwni
  IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem: #KreaTYwni

  Program Kongresu będzie realizowany przez 2 dni – 5-6 marca 2020 r. Motywem przewodnim wszystkich wystąpień i działań będzie kreatywność. Zaproszenie kierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli , a także wszystkich zainteresowanych tematem.

  Czytaj więcej...

 • Kurs online dla polonistów i matematyków
  Kurs online dla polonistów i matematyków

  Zapraszamy nauczycieli języka polskiego i matematyki wszystkich typów szkół do udziału w kursie on-line „Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające...”. Nauczyciele będą pracować w grupach przedmiotowych: poloniści pod opieką pani Janiny Ziętek, matematycy pod opieką pani Grażyny Śleszyńskiej.

  Czytaj więcej....

 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Meritum
  Meritum

  Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

  W każdym numerze prezentujemy wyniki badań, najnowsze metody i techniki nauczania, ciekawe projekty edukacyjne i innowacyjne rozwiązania.

  Czytaj więcej...
 • Porcja pozytywnej energii
  Porcja pozytywnej energii
  Czytaj więcej...
 • Mądrzy cyfrowi
  Mądrzy cyfrowi

  MĄDRZY CYFROWI to program, którego głównym celem jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline. To zaproszenie młodzieży do innowacyjnych działań na rzecz najbliższego środowiska.

  Czytaj więcej...

praca zdalna menu3 praca zdalna menu1 praca zdalna menu2 praca zdalna menu4
A A